Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Saç Ekimi

SAÇ EKİMİ NEDİR?

  Günümüzde saç dökülmesi en çok karşılaşılan kozmetik sorunlardan birisidir. Erkeklerde daha fazla görüldüğü düşünülse de, kadınların da sıkça karşılaştığı bir sorundur. Sağlıklı bir bireyde günlük 100 tele kadar saç dökülmesi normaldir. Bu rakamın üstündeki durumlarda bir uzmandan yardım alınmalıdır. Çeşitli medikal tedavilerle (PRP, Mezoterapi vb.) saç dökülmesi her ne kadar azaltılmaya çalışılsa da, dökülmenin  yoğun yaşandığı kişilerde tek etkili ve kalıcı çözüm saç ekim operasyonudur. Saç ekimi; saç dökülmesi sonucu ortaya çıkan kellik ve seyrelme sorununa, doğal ve kalıcı tek çözüm yoludur. Bu operasyonla, başın arka kısmında iki kulak arasında kalan bölgedeki, genetik olarak dökülmeye dayanıklı saç kökleri toplanır ve ihtiyaç duyulan alanlara açılan kanallara ekilir.

SAÇ EKİMİNİN TEMEL AŞAMALARI

1-) SAÇ KÖKLERİNİN TOPLANMASI

Donör bölge olarak ilk sırada, saç köklerinin dökülmeye en dayanıklı olduğu başın arka kısmında iki kulak arasında kalan bölge tercih edilir.Bu alan işlem için hazırlandıktan sonra saç kökleri FUE motoru ile tek tek toplanır. Greft adı verilen bu köklerinin her birinin içerisinde ortalama 2-3 saç teli bulunmaktadır.

2-) KANALLARIN AÇILMASI

Tek tek toplanan saç köklerinin, ihtiyaç duyulan bölgeye nakledilmesi için küçük kesiler açılır. Bu kesilerin büyüklüğü ve derinliği alınan greft ile uyumlu olmalıdır. Doğal görünümün yakalanması için açılan kanalların açısı çok iyi ayarlanmalıdır.

3-) SAÇ KÖKLERİNİN EKİLMESİ

Bu son aşamada alınan kökler, açılan kanallara tek tek dikkatli bir şekilde yerleştirilir.

EN YAYGIN SAÇ EKİM TEKNİĞİ: FUE

Saç ekim operasyonunda en yaygın teknoloji, lokal anestezi altında yapılan, mikromotor yardımıyla köklerin toplandığı FUE tekniğidir. Bu teknik saç ekim yöntemlerinin tümüne temel oluşturmaktadır. Tüm saç ekim yöntemlerinde temel aşamalar aynıdır. Kökler toplanır, kanallar açılır ve alınan kökler açılan kanallara ekilir. Köklerin alım işlemi sırasında kullanılan cihaz, kanallar açılırken ve ekim aşamasında kullanılan aletlerin farklılıkları, saç ekim tekniklerinin farklı isimlendirilmesine yol açar.

1-) DHI SAÇ EKİMİ

DHI (Direct Hair Implantation) saç ekimi, “Doğrudan Saç Ekimi” anlamına gelir. Bu yöntemde saç kökleri toplandıktan sonra choi adlı medikal bir kalem yardımıyla cilde, öncesinde kesi ya da kanal açılmaksızın direkt yerleştirilir. Yani bu kalem sayesinde kanal açma ve ekme işlemi aynı anda gerçekleştirilir. Yine bu yöntemde, toplanan kökler daha kısa süre dış ortamda kaldığından, sağlıklı kalma ihtimalleri daha yüksektir. Bu yöntemde iyileşme süreci daha hızlıdır. Ayrıca saçın tamamının kesilmesine gerek yoktur. En önemli tercih edilme sebepleri de bunlardır.

2-) SAFİR FUE SAÇ EKİMİ

Bu yöntemde saç kökleri FUE tekniğiyle , mikromotor yardımıyla toplanır ve kanal açma aşamasında metal slit yerine özel safir uçlar kullanılır. Bu uçlar sayesinde, daha küçük mikro kanallar açılabilir ve iyileşme sürecinde hızlanma sağlanır.

SAÇ EKİMİ VE SONRASI SÜREÇ

Saç ekim operasyonları ortalama 6-8 saat sürer. işlem lokal anestezi altında yapıldığı için acı, ağrı hissi minimum seviyededir. Diğer bir yöntem de sedasyon uygulamasıdır. Kaygı ve endişe duygusu yüksek hastalarda tercih edilebilir. Operasyon sonrası 10 gün boyunca kafaya özel yıkama işlemi uygulanır. Operasyondan sonra 15. günden itibaren 2 ay süreyle ekilen saçlar dökülür. Fakat bu durum geçicidir  ve 3. aydan itibaren yavaş yavaş çıkmaya başlar. Ortalama 9. ve 12. aylar arasında tüm saçlar çıkışını tamamlamış olur.

 

  • 18 ila 60 yaş aralığındaki herkes saç ektirebilir.
  • Operasyonu planlanan kişinin işlem günü ile beraber 3 gün ayırması yeterlidir.
  • İhtiyaç duyulan kök sayısına göre değişmekle beraber, operasyon süresi yaklaşık 6-8 saattir.
  • Operasyonun tam donanımlı bir hastane ortamında yapılması, olası bir komplikasyonda hemen müdahale edilmesi açısından gereklidir.
  • Tam sonuçları almak 6 ay ile 12 ay arasında sürmektedir.

 

1) Konsultasyon -operasyon planı ve saç çizgisinin belirlenmesi aşaması.

2) Hazırlık -operasyon günü hastanın kan tetkiklerinin alınması ve giydirilmesi

3) Alım-kişinin saç köklerinin donör alandan alınması

4) Kanal açma-saç çizgisinin belirlenmesi ve bu alana doğal saç yönünde uygun açılarla kanal açma işlemi

5) Ekim-saç köklerinin açılan kanallara yerleştirilmesi

* FUE yara izi bırakmadan ve dikiş gerekmeden gerçekleşen bir saç ekim yöntemidir.